PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Z przyjemnością informujemy, iż Jury Konkursu 3P przyznało trzy nagrody główne oraz wyróżnienia dla podmiotów publicznych, które wzięły udział w trzeciej edycji Konkursu 3P. Nagrody główne w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w formule ppp otrzymali:


 

 

  • MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH  za projekt ppp pt. „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
  • GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE za projekt ppp pt. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”,
  • GMINA BIAŁE BŁOTA za projekt ppp pt. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu”.


Wieża Ciśnień znajduje się na najwyższym punkcie wzniesienia (Wzgórze Ferdinand), na terenie Muzeum Śląskiego i stanowi element zabudowy, która traktowana jest przez mieszkańców Katowic symbolicznie.

Projekt Muzeum Śląskiego zakłada stworzenie z Wieży Ciśnień miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Rewitalizacja Wieży wpisuje się w Plan Inwestycyjny miasta, obejmujący rewitalizację terenu i obiektów byłej kopalni Katowice. W projekcie przyjęto, iż zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie, przebudowanie i utrzymanie obiektu (łącznie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi) oraz zarządzanie nim wraz z otoczeniem, zapewniając funkcjonowanie dostępnego punktu widokowego oraz organizując działalność komercyjno-biznesową (restauracja, galeria sztuki). Podmiot publiczny planuje przekazanie w nieodpłatne użytkowanie obiektu wraz z otaczającym terenem, natomiast partner prywatny będzie mógł czerpać pożytki z wpływów z funkcji kulturalnej obiektu i działań komercyjnych.

Teren wokół Wieży jest uzbrojony w konieczne media (ciepłociąg, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna). Obiekt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ponadto w sąsiedztwie Miasto Katowice wykonało parking na ok. 1500 miejsc postojowych.

Ze względu na specyfikę projektu (rewitalizacja terenów poprzemysłowych) oraz znikome jak dotąd doświadczenia w Polsce w tej sferze, może on być przykładem modelowym realizacji tego typu przedsięwzięć.

Przedsięwzięciem o charakterze rewitalizacyjnym jest także projekt Gminy Miejskiej Kraków, który zakłada przywrócenie funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych terenom położonym w jednej z bardziej prestiżowych części miasta, dawniej zwanym basenami Polfy. Podmiot publiczny planuje przekazanie w nieodpłatne użytkowanie obiektu wraz z otaczającym terenem, natomiast partner prywatny będzie mógł czerpać pożytki z wpływów z funkcji obiektu i działań komercyjnych. Przewidziano częściową opłatę za dostępność dla partnera prywatnego. Miasto rozpoczęło przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia już kilka lat temu.

Jury Konkursu 3P wysoko oceniło potencjał planowanego przedsięwzięcia, uznając go za interesujący i możliwy do realizacji. W uzasadnieniu przyznania nagrody głównej zwrócono uwagę na konieczność ponownego przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych, a następnie wnikliwą analizę techniczną, skorelowaną z wynikami analiz korzystności, wykonalności, ekonomicznej i prawnej.

Natomiast przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez Gminę Białe Błota zakłada budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą sportowa w Cielu. Podmiot publiczny planuje przekazanie w nieodpłatne użytkowanie obiektu wraz z otaczającym terenem, natomiast partner prywatny będzie mógł czerpać pożytki z usług hali sportowej. Projekt wprawdzie wymaga przygotowania rozszerzonej analizy możliwości czerpania korzyści komercyjnych z realizacji inwestycji przez partnera prywatnego, niemniej jednak przedsięwzięcie ma szansę stać się projektem referencyjnym dla innych samorządów w zakresie budowy i eksploatacji budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, siedziby władz, sądy itd.).

Przypomnijmy, że do Konkursu 3P zostało zgłoszono również przedsięwzięcie pt. „Rewitalizacja Wieży Ciśnień zlokalizowanej przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, kulturalne i społeczne”. Zgłoszenie to złożone zostało przez   Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jednak ze względu na wątpliwości związane z prawem do dysponowania nieruchomością przez podmiot publiczny Jury Konkursu podjęło decyzję o nierekomendowaniu do uzyskania wsparcia doradczego.

Jury Konkursu 3P przyznało wszystkim podmiotom, które złożyły Zgłoszenia do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu, w wizycie studyjnej podejmującej problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, posiadających doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Wszystkim uczestnikom Konkursu 3P gratulujemy!

Utworzony: 2015-02-27 12:49:29


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego