PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne • Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

  Szanowni Przedsiębiorcy! - Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. - Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. - Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • Laureat Konkursu 3P- Gmina Miasto Bobolice zaprasza przedsiębiorców do współpracy w ppp

  Dnia 21.07.2014 r. Urząd Miejski w  Bobolicach ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice”. Czas składania ofert upływa z dniem 09.09.2014 r. o godz 11:00. Na wdrożenie tego projektu Gmina uzyskała wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P organizowanego przez PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Rynek ppp w ocenie podmiotów publicznych

  Podmioty publiczne są głównymi inicjatorami przedsięwzięć publicznych i bez ich zaangażowania rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest możliwy. Dlatego w I kwartale 2014 r. w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” przeprowadzone zostało kolejne z cyklu badań wśród wybranych podmiotów publicznych. Jego celem było uzyskanie obiektywnego obrazu stanu polskiego rynku ppp na podstawie ocen podmiotów publicznych.

  Czytaj więcej
 • Nowy, 10. już numer Biuletynu ppp

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim znaleźć artykuły poświęcone m.in.: systemowym uwarunkowaniom realizacji projektów ppp na świecie – w takich krajach jak Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia; zastosowaniu formuły ppp w budownictwie kubaturowym; kwestiom podatkowym, które w praktyce utrudniają efektywne wdrażanie projektów w modelu ppp; działaniom przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.

  Czytaj więcej
 • Parking w ppp

  Władze Miasta Opola ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji w formule ppp przedsięwzięcia pn.: „Budowa  wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”. Termin składania ofert upływa z dniem 1 sierpnia 2014 r.  

  Czytaj więcej
 • Po debacie "PPP - Wyzwania dla branży wodno-kanalizacyjnej"

  W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyła się internetowa transmisja debaty ekspertów i praktyków, poświęcona uwarunkowaniom realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w branży wodno-kanalizacyjnej.

  Czytaj więcej
 • Piąta odsłona seminariów regionalnych z zakresu ppp dla przedsiębiorców – Warszawa, 26-27 VI 2014 r.

  W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się piąte spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Czwarta odsłona seminariów regionalnych z zakresu ppp dla przedsiębiorców – Kraków, 15-16 V 2014 r.

  W dniach 15-16 maja 2014 r. w Krakowie odbędzie się czwarte spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie informacyjne dotyczące 3 edycji Konkursu 3P

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące trzeciej edycji Konkursu 3P na wybór modelowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 maja 2014 r. w godzinach 12.00-14.00 w siedzibie PARP, przy ulicy Pańskiej 81/83. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. ogólne zasady konkursu, forma zgłaszania przedsięwzięć, kryteria oceny projektów.

  Czytaj więcej
 • Szpital Powiatowy w Rawiczu prowadzi konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym

  Szpital Powiatowy w Rawiczu rozpoczął konsultacje rynkowe dla przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja, utrzymanie dotychczasowego zakresu oraz rozwój nowych zakresów świadczenia usług medycznych poprzez realizację planu strategicznego pn.„KAMPUS W RAWICZU.”  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii sektora prywatnego i weryfikacja zainteresowania przedsięwzięciem wśród potencjalnych inwestorów.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego