PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • 3. edycja Konkursu 3P rozstrzygnięta

  Z przyjemnością informujemy, iż Jury Konkursu 3P przyznało trzy nagrody główne oraz wyróżnienia dla podmiotów publicznych, które wzięły udział w trzeciej edycji Konkursu 3P. Nagrody główne w postaci kompleksowego wsparcia doradczego dla planowanych do realizacji przedsięwzięć w formule ppp otrzymali:

  Czytaj więcej
 • Indywidualne spotkania dla inwestorów w sprawie zarządzania portalem szkoleń e-learningowych AKADEMIA PARP

  W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z branży informatycznej, wykonawców, inwestorów do udziału w spotkaniach dla Inwestorów poświęconym przedsięwzięciu pn. Zarządzanie portalem szkoleń e-learningowych Akademia PARP (dalej jako „Projekt PPP).

  Czytaj więcej
 • Gmina Bobolice coraz bliżej realizacji projektu ppp

  16.02.2015 r. w gminie Bobolice zakończyło się przyjmowanie wniosków o udział w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule ppp”. Inwestycją zainteresowana jest firma Warbud PPP2 Sp. z o. o, która jako jedyna złożyła wniosek o zawarcie umowy o ppp. W najbliższym czasie Strony przystąpią do negocjacji warunków umowy.

  Czytaj więcej
 • Seminarium regionalne z zakresu ppp dla przedsiębiorców – Warszawa, 26-27 III 2015 r.

  W dniach 26-27 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Gmina Borów coraz bliżej uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego

  Zakończono etap analityczny przedsięwzięcia ppp pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński”. Przygotowano również pełną dokumentację postępowania na wybór inwestora prywatnego, adekwatnie do przyjętego trybu postępowania.  Termin ogłoszenia zostanie wkrótce ustalony przez władze Gminy i podany do publicznej wiadomości

  Czytaj więcej
 • Pierwszy rządowy projekt ppp ma wykonawcę

  Partnerem prywatnym, z którym zostanie podpisana umowy o ppp na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” jest Spółka Warbud-Infrastruktura. Postępowanie na wybór partnera prywatnego przeprowadzono w trybie dialogu konkurencyjnego. Z pięciu nadesłanych ofert, po przeprowadzeniu negocjacji, wybrano najkorzystniejszą. Inwestycja w Nowym Sączu ma zostać ukończona w ciągu 33 miesięcy, a koszt jej realizacji to prawie 123 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Władze miasta i gminy Pleszew poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  6 lutego 2015 r. władze miasta i gminy Pleszew ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy oraz  utrzymywanie w sprawności technicznej budynku mieszkalno-użytkowego. Termin składania wniosków o zawarcie umowy o ppp upływa 2 marca 2015 r. Szczegóły ogłoszenia.

  Czytaj więcej
 • 12. numer „Biuletynu ppp”

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym dwunastym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim przeczytać m.in. o: możliwości realizacji projektów hybrydowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, procesie nawiązania największego w Polsce i jednego z najistotniejszych w skali Europy projektu hybrydowego zrealizowanego w Poznaniu, zastosowaniu formuły ppp w realizacji przedszkoli i żłobków, działaniach przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.

  Czytaj więcej
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” – nowa publikacja Ministerstwa Gospodarki

  Dziewiątego grudnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja promująca najnowsze wydanie poświęcone przygotowaniu i wdrożeniu przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Podręcznik pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”  jest formą realizacji ustawowego obowiązku spoczywającego na ministrze właściwym ds. gospodarki w zakresie upowszechniania wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowanego przez działający w ramach Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Wydział Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  Czytaj więcej
 • Po debacie: „PPP: Z doświadczeń doradców słów kilka …”

  W dniu 21 listopada 2014 r. odbyła się internetowa transmisja debaty doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule ppp.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego