PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • Test rynku na realizację Centrum Sportu i Rekreacji w Krakowie

  W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w formule ppp  pn.: „Centrum Sportu i Rekreacji w Krakowie” Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi  test rynku i zaprasza inwestorów do zapoznania się zakresem przedsięwzięcia i wyrażania opinii o oczekiwanych warunkach  realizacji inwestycji.

  Czytaj więcej
 • PPP zyskuje na popularności

  Zachęcamy do odsłuchania rozmowy, zarejestrowanej w 1 programie Polskiego Radia, o rynku ppp w Polsce i wpływie działań projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” na jego rozwój. 

  Czytaj więcej
 • Komparator i arkusze oceny ryzyka dla projektów ppp

  Upowszechnienie wzorców dobrych praktyk oraz narzędzi, wspomagających przygotowanie konkretnych projektów, stanowi jeden z warunków rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Krokiem w tym kierunku jest przygotowanie na zlecenie PARP podręcznika metodyki komparatora PPP i analizy ryzyka wraz z narzędziami analitycznymi, na które składają się: - model komparatora PPP, oraz - arkusze oceny ryzyka w ramach projektów PPP.

  Czytaj więcej
 • Biuletyn ppp. Dobre praktyki.

  Ukazał się kolejny numer publikacji pt. „Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego”. To już ostatni numer wydany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Jest poświęcony dobrym praktykom ppp, które wykształciły się w czasie realizacji projektu, ukazanym na tle rozwijającego rynku ppp w Polsce. Publikacja stanowi także kompendium wiedzy na temat podjętych działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zachęcamy do lektury!  

  Czytaj więcej
 • Podsumowanie konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Potencjał, Postęp, Przyszłość”

  Od 2009 roku partnerstwo publiczno-prywatne zdobywa stopniowo uznanie administracji publicznej - głównie samorządu a rok 2015 przyniósł pierwszy kontrakt rządowy (budowa sądu w Nowym Sączu). Partnerstwo między podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami może być efektywnym instrumentem realizacji zadań publicznych i jako sposób na finasowanie nowych inwestycji publicznych a jednocześnie jako ciekawy rynek dla przedsiębiorców jest przedmiotem wsparcia ze strony administracji rządowej w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posumowaniu projektu systemowego PARP, który realizowany był w latach 2011-15 w partnerstwie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poświęcona była konferencja „Partnerstwo publiczno-prywatne. Potencjał, Postęp Przyszłość”, która miała miejsce 2 grudnia br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Potencjał, Postęp, Przyszłość”

  Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pn.: „Partnerstwo publiczno-prywatne. Potencjał, Postęp Przyszłość”. Konferencja odbędzie się 2 grudnia (środa) w Pałacu Lubomirskich (Plac Żelaznej Bramy 10) w Warszawie.

  Czytaj więcej
 • PARP przybliża zagraniczne doświadczenia z zakresu ppp

  Australia, Kanada i Wielka Brytania to państwa, które z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego korzystają już od wielu lat, wykształcając wiele dobrych praktyk w tym obszarze. Natomiast Polska znajduje się w grupie krajów, w których formuła ppp jest na wczesnym etapie rozwoju. I chociaż aktywności podejmowane przez podmioty administracji rządowej w zakresie wsparcia wdrażania pppsą oceniane pozytywnie, warto zapoznać się również z działaniami administracji tych państw, które odniosły niekwestionowany sukces w realizowaniu projektów ppp.

  Czytaj więcej
 • Warsztaty PPP z udziałem przedstawicieli Business Advisory Board EKG, 01.12.2015 r

  Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Centrum PPP i Business Advisory Board Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza do udziału w warsztatach PPP poświęconych praktycznym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 

  Czytaj więcej
 • Debata on-line: Partnerstwo publiczno-prywatnego. Dobre praktyki

  30 października 2015 roku, w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl była transmitowana debata praktyków i ekspertów ppp, której tematem wiodącym były doświadczenia podmiotów publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp).

  Czytaj więcej
 • Cykl warsztatów branżowych dla przedsiębiorców zainteresowanych ppp

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego organizuje cykl warsztatów branżowych dla przedsiębiorców planujących udział w przedsięwzięciach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 28 października br. w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w godz. od 10.30 do 16.30 odbędzie się warsztat branżowy, poświęcony możliwościom zaangażowania się partnerów prywatnych w realizację przedsięwzięcia ppp w obszarze termomodernizacji pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule ppp”, które planuje Gmina Wiązowna. Termin na złożenie ofert do ww. przedsięwzięcia upływa 4 listopada br.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego