PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • Władze gminy Bobolice poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  17.11.2014 r. władze gminy Bobolice ponownie ogłosiły postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice". Termin składnia ofert upływa 16.02.2015 r.

  Czytaj więcej
 • Debata on-line: „PPP: Z doświadczeń doradców słów kilka …”

  21 listopada 2014 r., w godzinach 10.00-11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, doradców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

  Czytaj więcej
 • Po debacie „PPP - Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?”

  W dniu 24 października 2014 r., odbyła się internetowa transmisja debaty ekspertów, poświęconej instrumentom finansowym dla rynku ppp. 

  Czytaj więcej
 • 11. numer Biuletynu ppp

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym jedenastym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim znaleźć artykuły poświęcone m.in.: zastosowaniu formuły ppp w przedsięwzięciach w sektorze ochrony zdrowia – na przykładach projektów realizowanych w Polsce i za granicą, stosowaniu ustawy o gospodarce komunalnej w odniesieniu do ustawy o ppp, gospodarce nieruchomościami publicznymi w umowach o ppp, działaniom przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.  

  Czytaj więcej
 • Zakończenie naboru zgłoszeń do Konkursu 3P

  15 października 2014 r. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu 3P, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Wpłynęły cztery zgłoszenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ppp, które obecnie są oceniane przez Jury Konkursu 3P. O wynikach będziemy informować na stronie projektu.

  Czytaj więcej
 • PPP: Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?

  W dniu 24.10.2014 r., w godzinach 10.30-12.00 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, poświęconej instrumentom finansowym dla rynku ppp. Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

  Czytaj więcej
 • Międzynarodowe standardy w zakresie ppp

  Ministerstwo Gospodarki informuje, że Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ (EKG) rozpoczęła prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów i zaleceń dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). Opracowane dokumenty mają pełnić funkcję przewodników zarówno w zakresie przygotowywania polityk dotyczących ppp, jak i ich realizacji w poszczególnych sektorach (np. ochrona zdrowia, drogi, ITC, sieci wodociągowo-kanalizacyjne).Jednym z pierwszych tematów, którymi zajęła się EKG, jest korupcja.

  Czytaj więcej
 • Władze gminy Krzywiń poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  W dniu 10.09.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie, w trybie dialogu konkurencyjnego, na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, zbudowanie i sfinansowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie eksploatowanie powstałej infrastruktury. Szacunkowa wartość inwestycji to 26,8 mln zł. Termin składania ofert upływa 7 listopada 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Ostatnia szansa na wsparcie doradcze dla projektów ppp w ramach Konkursu 3P

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza powtórnie III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano zmiany regulaminu bieżącej edycji konkursu uproszczając wymogi formalne dla zgłoszeń konkursowych. Niezmienna pozostaje nagroda główna dla wybranych w Konkursie przedsięwzięć ppp – jest nią nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, prowadzące do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami ppp. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

  Czytaj więcej
 • Pierwsze ppp w województwie podkarpackim coraz bliżej

  Zakończono postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Realizacją inwestycji zainteresowana jest spółka Warbud, która złożyła ofertę na przeprowadzenie przedsięwzięcia w formule ppp. Na realizację tej inwestycji władze samorządowe otrzymały wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To pierwsza tego typu inicjatywa w województwie podkarpackim.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego