PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • 11. numer Biuletynu ppp

  Zachęcamy do zapoznania się z nowym jedenastym numerem publikacji pt. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Można w nim znaleźć artykuły poświęcone m.in.: zastosowaniu formuły ppp w przedsięwzięciach w sektorze ochrony zdrowia – na przykładach projektów realizowanych w Polsce i za granicą, stosowaniu ustawy o gospodarce komunalnej w odniesieniu do ustawy o ppp, gospodarce nieruchomościami publicznymi w umowach o ppp, działaniom przeprowadzonym w ramach projektu systemowego PARP pn. Partnerstwo publiczno-prywatne.  

  Czytaj więcej
 • Zakończenie naboru zgłoszeń do Konkursu 3P

  15 października 2014 r. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu 3P, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Wpłynęły cztery zgłoszenia przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ppp, które obecnie są oceniane przez Jury Konkursu 3P. O wynikach będziemy informować na stronie projektu.

  Czytaj więcej
 • PPP: Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?

  W dniu 24.10.2014 r., w godzinach 10.30-12.00 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl będzie możliwość uczestnictwa on-line w debacie ekspertów, poświęconej instrumentom finansowym dla rynku ppp. Zapraszamy internautów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

  Czytaj więcej
 • Międzynarodowe standardy w zakresie ppp

  Ministerstwo Gospodarki informuje, że Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ (EKG) rozpoczęła prace nad opracowaniem międzynarodowych standardów i zaleceń dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). Opracowane dokumenty mają pełnić funkcję przewodników zarówno w zakresie przygotowywania polityk dotyczących ppp, jak i ich realizacji w poszczególnych sektorach (np. ochrona zdrowia, drogi, ITC, sieci wodociągowo-kanalizacyjne).Jednym z pierwszych tematów, którymi zajęła się EKG, jest korupcja.

  Czytaj więcej
 • Władze gminy Krzywiń poszukują partnera prywatnego do realizacji projektu ppp

  W dniu 10.09.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie, w trybie dialogu konkurencyjnego, na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, zbudowanie i sfinansowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie eksploatowanie powstałej infrastruktury. Szacunkowa wartość inwestycji to 26,8 mln zł. Termin składania ofert upływa 7 listopada 2014 r.

  Czytaj więcej
 • Ostatnia szansa na wsparcie doradcze dla projektów ppp w ramach Konkursu 3P

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza powtórnie III edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dokonano zmiany regulaminu bieżącej edycji konkursu uproszczając wymogi formalne dla zgłoszeń konkursowych. Niezmienna pozostaje nagroda główna dla wybranych w Konkursie przedsięwzięć ppp – jest nią nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, prowadzące do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami ppp. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

  Czytaj więcej
 • Pierwsze ppp w województwie podkarpackim coraz bliżej

  Zakończono postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Realizacją inwestycji zainteresowana jest spółka Warbud, która złożyła ofertę na przeprowadzenie przedsięwzięcia w formule ppp. Na realizację tej inwestycji władze samorządowe otrzymały wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To pierwsza tego typu inicjatywa w województwie podkarpackim.

  Czytaj więcej
 • Szósta odsłona seminariów regionalnych z zakresu ppp dla przedsiębiorców – Zabrze, 11-12 IX 2014 r.

  W dniach 11-12 września 2014 r. w Zabrzu odbędzie się szóste spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

  Szanowni Przedsiębiorcy! - Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. - Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. - Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Czytaj więcej
 • Laureat Konkursu 3P- Gmina Miasto Bobolice zaprasza przedsiębiorców do współpracy w ppp

  Dnia 21.07.2014 r. Urząd Miejski w  Bobolicach ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice”. Czas składania ofert upływa z dniem 09.09.2014 r. o godz 11:00. Na wdrożenie tego projektu Gmina uzyskała wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P organizowanego przez PARP w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

  Czytaj więcejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego