PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Formularz zgłoszeniowy

  • Dane uczestnika

  • Dane instytucji
  • Plany instytucji w zakresie ppp

Pozostało:
  • Pomoc publiczna
*Rodzaj pomocy publicznej wynikającej ze wsparcia jakie zostanie udzielone przedsiębiorstwu w związku z udziałem pracownika w seminarium regionalnym


* Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, www.efs.gov.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego